CURSUS BASISDIDAKTIEK VAN DE TAALUNIE

CURSUS BASISDIDAKTIEK VAN DE TAALUNIE  

“De jaarlijkse driedaagse cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal van de Taalunie vindt coronaproof plaats in Eupen van 23 tot 25 augustus 2021.
Doelgroep: lesgevers Nederlands uit het primair, secundair en volwassenenonderwijs in de Franse en Duitstalige Gemeenschappen, Frankrijk, Duitsland en de Cariben.
Thema’s van de workshops zijn o.a. differentiëren, online lesgeven, activerende werkvormen en de ontwikkeling van taaltaken. Er wordt ook een cultureel avondprogramma voorzien. Deelname is gratis en alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.
Om je in te schrijven stuur je het inschrijfformulier met vragenlijst en de voorbereidende opdracht naar nvt@taalunie.org. Informatie en inschrijving op